Βιογραφικά

cv1

Όνομα: Χρίστος Π. Κοντός
Επάγγελμα: Πολιτικός Μηχανικός
Θέση: Πρόεδρος
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

cv2

Όνομα: Γεώργιος Ι. Παπουτσής
Επάγγελμα: Πολιτικός Μηχανικός
Θέση: Αντιπρόεδρος
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

cv3

Όνομα: Γεώργιος B. Παπουτσής
Επάγγελμα: Πολιτικός Μηχανικός
Θέση: Μέτοχος - Μέλος του Δ.Σ.
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it